Hypnoterapi er en behandlingsmulighed til lindring af irritabel tyktarm, der efterhånden bliver bedre og bedre dokumenteret. I dette blogindlæg vil jeg stille skarpt på, hvorfor hypnoterapi kan lindre symptomer ved irritabel tyktarm, og hvordan du eventuelt selv kan afprøve hypnoterapi som behandling.

// Dette blogindlæg indeholder reklame for Hypnobaby.dk //

 

Hvad er “gut-directed hypnotherapy” til irritabel tyktarm?

For at kunne svare på, hvorfor hypnoterapi muligvis kan lindre symptomer ved irritabel tyktarm, er det vigtigt at forstå, hvad hypnoterapi egentlig er. Derudover er det vigtigt at forstå, hvad irritabel tyktarm er for en lidelse, og endeligt er det vigtigt at vide, hvad hypnoterapi målrettet tarmsystemet (gut-directed hypnotherapy) helt præcist går ud på.

I dette blogindlæg vil jeg forsøge at gøre dig klogere på netop disse emner.

 

Hvad er hypnoterapi?

Lad os starte med hypnoterapi: Som jeg har skrevet om i det her tidligere blogindlæg, så er hypnoterapi en terapiform, som vinder mere og mere indpas som psykologisk behandlingsmetode indenfor en lang række sygdomme.

Hypnose kan beskrives som: “en særlig mental tilstand af fokuseret opmærksomhed, hvor omgivelserne træder i baggrunden og sindet er mere modtageligt for ændringer. For de fleste mennesker, er det en meget behagelig og afslappende tilstand“. (kilde: www.hypnobaby.dk)

Der er ikke noget entydigt svar på, hvorfor hypnose virker, men en teori går blandt andet på, at hjernen under hypnose er mere modtagelig overfor ønskede forandringer. Vi kan derved bruge hypnose til at få bedre kontrol over række psykologiske og fysiologiske processer.

Et eksempel på en effekt af hypnoterapi er stressreducering, hvilket ikke blot kan være gavnligt ved stress som lidelse, men også ved andre sygdomme og tilstande, hvor stress kan udgøre et stort problem.

Hypnoterapi foretages af en uddannet, klinisk hypnoterapeut, men behandlingen kan også foregå gennem hypnoselydfiler, som er udarbejdet af en hypnoterapeut. Ved at modtage hypnoterapi regelmæssigt over en længere periode, kan der opleves positive effekter som stressreducering og lindring af forskellige fysiske symptomer.

Hypnoterapi er blandt andet undersøgt som behandling ved kroniske smerter, infertilitet og irritabel tyktarm, som dette blogindlæg handler om.

 

 

Hvad er irritabel tyktarm?

For at forstå hvorfor hypnoterapi muligvis kan afhjælpe symptomer ved irritabel tyktarm, er det vigtigt at forstå, hvad irritabel tyktarm egentlig er.

Irritabel tyktarm er den mest udbredte funktionelle tarmlidelse i den vestlige befolkning. Det vurderes, at 5-12 % af den vestlige befolkning lider af irritabel tyktarm (1).

At irritabel tyktarm (ofte forkortet IBS) er en såkaldt funktionel tarmlidelse betyder, at tarmens funktion er ændret. Funktionen er ændret på en sådan måde, at der opstår meget ubehagelige og generende symptomer fra tarmsystemet.

Ved irritabel tarm er der ikke nogen synlige forandringer i tarmsystemet, og man kan dermed ikke måle eller undersøge irritabel tyktarm gennem blodprøver, vævsprøver eller andre målemetoder. Diagnosen stilles på baggrund af symptomer og udelukkelse af andre sygdomme i tarmsystemet.

Symptomerne indebærer blandt andet mavesmerter, oppustethed, øget luft i maven, unormal rumlen og knurren, vekslende afføring, forstoppelse, diarre og koliksmerter.

Symptomerne skal have være til stede mindst 1 dag om ugen i de sidste 3 måneder og været stået på i mindst 6 måneder, før man opfylder de internationale diagnosekriterier for irritabel tyktarm.

 

Hvad er årsagen til irritabel tyktarm?

Det vides ikke med sikkerhed, hvad årsagen til irritabel tyktarm er. Derfor findes der heller ikke nogen kur imod irritabel tyktarm! Den eneste mulige behandling er at lindre symptomerne så godt som muligt. For nogle bliver irritabel tyktarm en kronisk tilstand, for andre er det en lidelse, der kommer og går i perioder. For nogle går tilstanden helt over igen.

Der findes rigtig mange forskellige teorier om, hvorfor irritabel tyktarm opstår. Overordnet set er man nogenlunde enig om, at irritabel tyktarm formentlig skyldes et sammenspil af både fysiske og psykiske faktorer, og at tilstanden ikke opstår af samme årsag hos alle. Derudover er symptomerne også meget forskellige fra person til person, hvilket alt i alt peger på, at man ikke kan vælge den samme behandling til alle.

Én udbredt teori om årsagen til irritabel tyktarm, er forstyrrelser i den såkaldte “hjerne-tarm akse”. Det vil sige ændringer i de direkte kommunikationsveje, der findes mellem hjerne og tarmen. Disse kommunikationsveje indebærer både nervesystemer og hormonsystemer, der forbinder hjerne og tarm. Forstyrrelser i hjerne-tarm aksen menes at kunne forklare en stor andel af tilfældene af irritabel tyktarm.

 

Forstyrrelser i hjerne-tarm aksen ved irritabel tyktarm

Og hvad i alverden er hjerne-tarm aksen så for noget? Helt kort fortalt, så går der nogle direkte nerveforbindelser mellem vores tarm og hjerne – en slags kommunikationsvej mellem hjerne og tarm. Denne kommunikationsvej kaldes hjerne-tarm aksen.

Hjerne-tarm aksen har gennem de seneste år været genstand for meget forskning indenfor en lang række sygdomme! Man er blevet mere og mere opmærksom på, at kommunikationen mellem hjerne og tarm kan gå begge veje, og at denne kommunikation kan have betydning for en lang række sygdomme.

Derfor har man for eksempel både forsket i, hvordan ændringer i tarmbakterier i tarmen kan påvirke signaler op til hjernen, men også hvordan signaler fra hjernen kan påvirke vores tarmfunktion. Der er altså tale om et sammenspil mellem hjerne og tarm, som kan påvirke hinanden – positivt og negativt i begge retninger.

Ved irritabel tyktarm har man en teori om, at forbindelsen mellem hjerne og tarm er forstyrret. Kommunikationen er så at sige “skruet helt op”, så forskellige processer i tarmen bliver kommunikeret alt for tydeligt op til hjernen, og omvendt bliver der sendt alt for mange signaler fra hjernen ned til tarmen.

Man taler om begrebet “visceral hypersensitvitet”, som er et fagligt udtryk for, at nerverne i mave-tarmområdet er meget følsomme overfor diverse påvirkninger. Det betyder rent praktisk, at de ting der foregår i tarmen, bliver meget tydeligt kommunikeret op til hjernen. Meget tydeligere, end de normalt skal!

Man får dermed alt for meget besked om, når tarmen fordøjer, bevæger sig, danner gas og så videre. Hjernen vil derfor opfatte smerte og ubehag fra tarmen ud fra processer i tarmen, som ikke normalt slet ikke er processer, der skal udløse ubehag eller smerte!

At personer med irritabel tyktarm så oveni også har tendens til kraftigere tarmbevægelser, dårlige håndtering af gas, større gasproduktion, langsommere eller hurtigere fordøjelse, gør bestemt ikke sagen bedre.

 

Overfølsomme nerver i tarmområdet og low FODMAP diæten

Det er blandt teorien om overfølsomme nerver i tarmområdet, man regner med er forklaringen på, hvorfor low FODMAP diæten i videnskabelige undersøgelser har vist at kunne lindre symptomer hos 3 ud af 4 personer, der afprøver den.

På low FODMAP diæten begrænser man indtaget af såkaldte fermenterbare kulhydrater. Det er en række kulhydrater i kosten, som har det til fælles, at de på grund af deres størrelse virker osmotiske i tarmen. Osmotisk betyder, at de trækker vand ind i tarmen og dermed øget vandindholdet i tarmen.

Ved at trække væske ind i tarmen kan det udvide tarmvæggen, og dermed påvirke de følsomme nerver, der så sender smertesignaler op til hjernen. Det øgede vandindhold i tarmen kan også påvirke afføringens konsistens, typisk ved at give tendens til flere og tyndere afføringer.

Derudover er FODMAPs kulhydrater, som tarmbakterierne i vores tyktarm er særligt glade for. Vi kan nemlig ikke selv nedbryde FODMAPs tilstrækkeligt i vores tyndtarm, hvor al nedbrydning af fødevarer normalvis foregår. Derfor kommer FODMAPs ufordøjede videre til tyktarmen, hvor bakterierne i tarmen har en fest med at nedbryde dem. Der er dog et lille “uheldigt” biprodukt fra denne fest: gas!

FODMAPs er dermed kulhydrater, som giver ekstra meget gas i tarmen. Det kan både give øget luftafgang, smerte som følge af udvidelse af tarmen og påvirkning af tarmens bevægelser samt potentielt både give diarré og forstoppelse. Du kan læse mere om low FODMAP diæten lige her.

For at opsummere: at mindske tarmens bevægelser, danne mindre gas og give mere ro i tarmen, ser ud til at kunne lindre symptomerne hos en stor andel af personer med irritabel tyktarm. Teorien er dermed, at man gennem kosten kan skrue ned for kommunikationen mellem hjerne og tarm.

Den samme teori gør sig gældende i hypnoterapi. Her er det selvfølgelig ikke er kosten, men hypnoterapien, der skal forsøge at “forbedre” kommunikationen mellem hjerne og tarm.

Du kan i øvrigt læse mere om behandling af irritabel tyktarm lige her.

Hypnoterapi som behandling ved irritabel tyktarm

Når hypnoterapi netop har vist potentiale som behandlingsform til at mindske stressreaktioner og smerter i kroppen, giver det mening af undersøge, om hypnoterapi kan afhjælpe symptomer ved irritabel tyktarm.

En række videnskabelige undersøgelser har forsøgt at afdække, hvorvidt hypnoterapi kan være en effektiv behandling ved irritabel tyktarm. Mange af disse undersøgelser viser et stort potentiale (2-7).

Hypnoterapi som behandling er svært at undersøge, fordi det er vanskeligt at opsætte en videnskabelig undersøgelse med hypnoterapi, hvor man undgår en såkaldt placeboeffekt. En placeboeffekt betyder kort fortalt, at når man afprøver en behandling hos mennesker, der er klar over de modtager en behandling, så kan de af ren forventning om en bedring være med rent faktisk at skabe en bedring i deres tilstand.

Normalt forsøger man at mindske dette fænomen ved på den ene eller anden måde at sørge for, at personerne i forsøget ikke kan “se” hvilken behandling de får. Alle deltagere i forsøget skal gerne have en positiv forventning om, at netop de modtager den “rigtige” behandling. Det er svært at sørge for i undersøgelser med for eksempel psykologiske behandlinger som hypnoterapi, fordi deltagerne jo ret tydeligt kan “se” og opleve, at de modtager en behandling.

En mulighed er derfor at sammenligne effekten af hypnoterapi imod en anden behandling, som man har stor tiltro til giver en positiv effekt. Det vil sige en behandling, som før i andre undersøgelser har vist sig at kunne lindre symptomer på irritabel tyktarm.

På den måde, vil alle deltagere i undersøgelsen have en positiv forventning om en effekt og ikke kun dem, der modtager hypnoterapi. Dermed bør “risikoen” for en placeboeffekt blive mere eller mindre udlignet mellem de to behandlingsformer, der undersøges.

En nylig undersøgelse har netop sammenlignet hypnoterapi og low FODMAP diæten som behandling ved irritabel tyktarm. Her fandt man, at hypnoterapi var lige så effektiv som low FODMAP diæten i forhold til at mindske symptomer ved irritabel tyktarm (8).

Både denne undersøgelse og tidligere undersøgelser viser tilfredsstillende lindring i symptomer hos omkring 70 % af dem, der afprøver low FODMAP diæten. Når hypnoterapi i denne undersøgelse viste lige så god effekt som low FODMAP diæten, taler det stærkt for, at hypnoterapi kan være en potentiel behandlingsmulighed.

Det skal siges, at det nævnte studie klart havde nogle svagheder. Blandt andet var antallet af deltagere ikke så højt. Der kunne derfor godt bruges flere undersøgelser af bedre kvalitet for yderligere at bekræfte den positive effekt.

Når man i Australien alligevel allerede anbefaler hypnoterapi som behandlingsmulighed skyldes det flere ting:

 • Der er flere undersøgelser, der peger i samme positive retning
 • Der er ingen kendte bivirkninger ved hypnoterapi
 • Hypnoterapi kan få nogle være et mere oplagt behandlingsvalg end for eksempel low FODMAP diæten, da diæten for nogle er for krævende at følge

 

Hvordan kan jeg afprøve hypnoterapi imod irritabel tyktarm?

Der er flere gode grunde til at give hypnoterapi en chance, hvis du lider af irritabel tyktarm. For det første er der som nævnt forskning, der peger i retning af, at hypnoterapi kan være rigtig effektivt i forhold til at mindske symptomer ved irritabel tyktarm.

For det andet er der ingen kendte bivirkninger ved behandlingen – i værste fald har du spildt din tid!

For det tredje, kan det være en god mulighed for dem, hvor kost og livsstil ikke har haft tilstrækkelig effekt på symptomerne. Det kan også være en mulighed for dem, hvor det simpelthen bare ikke er muligt at følge en diæt som low FODMAP diæten, eller for dem der mærker, at deres psykiske tilstand har afgørende stor indflydelse på deres symptomer.

Desværre er hypnoterapi som behandling ved irritabel tyktarm ikke udbredt i Danmark. I I Australien, hvor rigtig meget af forskningen indenfor irritabel tyktarm og “gut-directed hypnotherapy” foregår, er der lang bedre behandlingsmuligheder. Her kan man finde en række af hypnoterapeuter med speciale i området.

Du kan dog være heldig at finde en uddannet hypnoterapeut, der har irritabel tyktarm som behandlingsområde. Du kan finde en oversigt over uddannede hypnoterapeuter med sundhedsfaglig baggrund hos Dansk selskab for klinisk hypnose eller hos Psykologfagligt selskab for klinisk hypnose.

En mulighed her og nu er af afprøve en lydfilsbaserede app, der hedder “Nerva IBS”. Dette er ikke en reklame for appen, blot en anbefaling, da det er den eneste app med hypnoterapi målrettet irritabel tyktarm, som jeg kender!

Den helt klare ulempe er jo, at appen er på engelsk (australsk), og dermed kan der være en sprogbarriere, som for mange jo vil have betydning for effekten af behandlingen.

Den danske app HypnoBaby er ikke målrettet behandling af irritabel tyktarm, men en enkelt af lydfilerne: “Ro i krop og sind” er en lydfil, der i videnskabelige undersøgelser er anvendt i behandlingen af irritabel tyktarm. Derudover kan en række af lydfilerne i HypnoBaby være med til at give mere ro, overskud, reducere stress og give bedre søvn, hvilket kan alt sammen kan være gavnligt for dig med irritabel tyktarm.

Hvis du vil give HypnoBaby en chance, finder du appen på AppStore og i Google Play. Du får 14 dages gratis prøveperiode, når du opretter dig. Med et abonnement får du adgang til alle hypnoser fra HypnoBaby for 49/md eller 359/år.

 

 

 

 

Kilder:

 1. Hillilä MFärkkilä MPrevalence of irritable bowel syndrome according to different diagnostic criteria in a non-selected adult populationAliment Pharm Ther 20042033945.)
 2. Whorwell PPrior AFaragher EControlled trial of hypnotherapy in the treatment of severe refractory irritable-bowel syndromeLancet 198432412324.
 3. Palsson OSTurner MJWhitehead WEHypnosis home treatment for irritable bowel syndrome: a pilot studyInt J Clin Exp Hyp 2006548599.
 4. Roberts L, Wilson SSingh SRoalfe AGreenfield SGut-directed hypnotherapy for irritable bowel syndrome: piloting a primary care-based randomised controlled trialBrit J Gen Pract 20065611521.
 5. Lindfors P, Unge PArvidsson Pet alEffects of gut-directed hypnotherapy on IBS in different clinical settings – results from two randomized, controlled trialsAm J Gastroenterol 201110727685.
 6. Moser G, Trägner SGajowniczek EEet alLong-term success of gut-directed group hypnosis for patients with refractory irritable bowel syndrome: a randomized controlled trialAm J Gastroenterol 20131086029.
 7. Han Hee Lee, Yoon Young Choi, Myung-Gyu Choi. The Efficacy of Hypnotherapy in the Treatment of Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review and Meta-analysis J Neurogastroenterol Motil. 2014 Apr; 20(2): 152–162. doi: 10.5056/jnm.2014.20.2.152
 8. Peters, S.L., et al., Randomised clinical trial: the efficacy of gut-directed hypnotherapy is similar to that of the low FODMAP diet for the treatment of irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther, 2016. 44(5): p. 447-59.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *