Jeg er meget stolt af at være med til at sprede budskabet om irritabel tarmsyndrom (IBS) – både for jer, der har lidelsen, men også til andre fagpersoner, der gerne vil blive klogere på emnet, så endnu flere mennesker med tarmproblemer kan blive hjulpet.

Igennem det sidste år har jeg sideløbende med en masse andre projekter skrevet på en ny bog om hvordan IBS kan behandles. Dette er hovedsageligt set fra mit perspektiv som klinisk diætist, men bogen også inddrager også vinkler fra andre faggrupper, herunder medicin.

Jeg er utrolig glad for at dele med jer, at bogen, som er skrevet i samarbejde med forlaget Munksgaard, udkommer den 8. august 2016! Bogen, som har fået titlen “Behandling af irritabel tarmsyndrom – i et diætetisk perspektiv” henvender sig til fagpersoner, der arbejder med personer med IBS. Bogen er således ikke målrettet til personer med IBS, men derimod til fagpersoner med interesse for behandling af IBS. Bogen kan dermed være nyttig for praktiserende læger, speciallæger, sygeplejersker eller andre behandlere, der har kontakt med IBS-patienter. Hovedmålgruppen for bogen er personer, der arbejder med diætetisk behandling af IBS, herunder kliniske diætister og andre fagpersoner med ernæringsfaglig baggrund. Bogen kan også læses af personer med IBS, men kræver en grundlæggende faglig forståelse, da den er skrevet i en videnskabeligt sprog.

Bogen består af fire dele:

  • Del I indeholder en grundlæggende beskrivelse af, hvad IBS er og indebærer. Sygdomsmekanismen ved IBS er beskrevet, idet denne er kompleks og involverer flere forskellige teorier. Symptomerne på IBS er beskrevet, da disse er centrale for diagnosticeringen samt for valg af behandlingsstrategi.
  • Del II indeholder en gennemgang af nuværende evidens for behandling af IBS. Hovedfokus i denne bog ligger på den diætetiske behandling, hvorfor det også er evidensen for og anvendelsen af diætetisk behandling, der fylder mest. Principperne bag low FODMAP diet til IBS beskrives, og der gives en udførlig guide til, hvordan der kan vejledes i diæten.
  • Del III indeholder inspiration til den pædagogiske tilgang til vejledningen af personer med IBS. Emner som ligeværdig kommunikation og patientinddragelse, er centrale temaer i denne del, der lægger op til refleksion over egen praksis i tilgangen til IBS-patienter.
  • Del IV indeholder en guide til konkret vejledningsmateriale, der er tilgængeligt i I-bogen.

Det er mit håb, at bogen kan være et konkret og nyttigt redskab for den enkelte behandler, som arbejder med IBS, til at øge både den teoretiske og praktiske viden om helhedsorienteret og individuel behandling af IBS. Jeg håber, at bogen vil øge fokus på IBS og være med til at udrydde de misforståelser, der er om IBS som lidelse. Alt dette er min forhåbning på patienternes vegne, så der forhåbentligt er flere og flere, der får den nødvendige hjælp til at opnå et håndterbart og meningsfyldt liv uden de fysiske, psykiske og sociale følger, som IBS kan medføre.

Jeg håber I vil tage godt imod bogen og dele den med jeres omgangskreds og behandlere, så vi kan få skabt mere fokus på, hvordan IBS kan behandles!

// Mia Schomacker, Et liv i balance

 

Forside til bogen