Vi er meget stolte af at være med til at sprede budskabet om irritabel tarmsyndrom (IBS) – både for jer, der døjer med lidelsen, men også til andre fagpersoner, der gerne vil blive klogere på emnet, så endnu flere mennesker med tarmproblemer kan blive hjulpet.

Derfor er vi utroligt glade for at dele med jer, at den ene halvdel af Sund Mave – Mia Schomacker – udgiver en ny bog om behandling af irritabel tarmsyndrom hos forlaget Munksgaard. Bogen “Behandling af irritabel tarmsyndrom – i et diætetisk perspektiv” henvender sig til fagpersoner, der arbejder med personer med IBS. Bogen er således ikke målrettet til personer med IBS, men derimod til fagpersoner med interesse for behandling af IBS. Bogen kan dermed være nyttig for praktiserende læger, speciallæger, sygeplejersker eller andre behandlere, der har kontakt med IBS-patienter. Hovedmålgruppen for bogen er personer, der arbejder med diætetisk behandling af IBS, herunder kliniske diætister og andre fagpersoner med ernæringsfaglig baggrund. Bogen kan også læses af personer med IBS, men kræver en grundlæggende faglig forståelse, da den er skrevet i et videnskabeligt sprog.

Bogen består af fire dele:

  • Del I indeholder en grundlæggende beskrivelse af, hvad IBS er og indebærer. Sygdomsmekanismen ved IBS er beskrevet, idet denne er kompleks og involverer flere forskellige teorier. Symptomerne på IBS er beskrevet, da disse er centrale for diagnosticeringen samt for valg af behandlingsstrategi.
  • Del II indeholder en gennemgang af nuværende evidens for behandling af IBS. Hovedfokus i denne bog ligger på den diætetiske behandling, hvorfor det også er evidensen for og anvendelsen af diætetisk behandling, der fylder mest. Principperne bag low FODMAP diet til IBS beskrives, og der gives en udførlig guide til, hvordan der kan vejledes i diæten.
  • Del III indeholder inspiration til den pædagogiske tilgang til vejledningen af personer med IBS. Emner som ligeværdig kommunikation og patientinddragelse, er centrale temaer i denne del, der lægger op til refleksion over egen praksis i tilgangen til IBS-patienter.
  • Del IV indeholder en guide til konkret vejledningsmateriale, der er tilgængeligt i I-bogen.
Det er håbet med denne første dansksprogede fagbog om IBS, at endnu flere behandlere vil få kendskab til IBS samt opnår de nødvendige kompetencer til at vejlede personer med IBS til et liv med færre smerter og ubehagelige symptomer samt øget livskvalitet!
Bogen udkommer den 8. august 2016!

 

Forside til bogen
Så hvis du har lagt mærke til, at der til tider har været lidt stille her på bloggen, så er denne bog én af årsagerne 😉

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *