Der findes en masse forslag til hvilken kost, man med fordel kan følge, når man har endometriose. Nogle af disse forslag er der hold i – andre er der ikke. Som endometriosepatient kan det være rigtig svært at finde hoved og hale i denne jungle af diæter, naturlægemidler og kosttilskud.

Kliniske diætister arbejder udelukkende med kostråd, som er videnskabeligt baserede. Det betyder kort sagt, at du hos en diætist kun bliver anbefalet diæter og kosttilskud, som er blevet afprøvet i videnskabelig forsøg, og hvor man har fundet en overbevisende effekt. På denne baggrund har jeg undersøgt hvilke kost- og livsstils vejledning, der er videnskabeligt bevis for at tilbyde kvinder med endometriose. Det kan du læse om på denne side.

Dertil skal det dog siges, at man i nogle tilfælde kan anbefale visse ændringer i kosten og livsstilen ved endometriose, som er baseret på erfaring fra mange kvinder, fordi forskningen på området er mangelfuld. Dette kan du få råd og vejledning om hos mig, og det vil altid blive tydeliggjort, hvornår mine anbefalinger bygger på videnskabelige studier og hvornår de bygger på erfaring.

Endometriose og irritabel tarm (IBS)

Irritabel tarmsyndrom (forkortet IBS) er en såkaldt funktionel tarmlidelse. Det betyder, at tarmens funktion er ændret på en sådan måde, at der opstår meget ubehagelige og generende symptomer som oppustethed, øget luftudvikling, unormal rumlen og knurren, vekslende afføring samt koliklignende smerter. Man kan også opleve pludselig afføringstrang samt slim i afføringen. IBS forekommer hos omkring 1 ud af 5 personer og er således en meget hyppig lidelse. Internationale studier viser, at IBS forekommer endnu hyppigere hos kvinder med endometriose og kan dermed muligvis forklare, hvorfor mange kvinder med endometriose lider af de ovennævnte symptomer fra mave og tarm. IBS kan derfor være en direkte eller medvirkende årsag til de udtalte mavesmerter, som mange af kvinderne oplever. I en undersøgelse, som jeg selv har foretaget i samarbejde med Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital fandt vi, at kvinder med endometriose havde omkring 5 gange større risiko for at have IBS sammenlignet med kvinder uden endometriose. Forekomsten af IBS var således 67 % hos kvinderne med endometriose og 31 % hos kvinderne uden endometriose.

Hvis du har fået konstateret IBS eller tror du har det, så kan du læse mere under fanen Irritabel tarmsyndrom.

Anden kostvejledning ved endometriose

Udover behandling af IBS hos dig, der lider af dette, er der også andre steder, hvor du kan gøre noget i forhold til kosten og livsstilen, hvis du lider af endometriose. Det indebærer blandt andet:

  • Kostvejledning til en generelt velfungerende mave og tarm
  • Vejledning i generel sund kost og livsstil
  • Kostvejledning ved infertilitet
  • Kostvejledning ved smertefuldt blæresyndrom / irriteret blære
  • Kostvejledning til de, der udover at lide af endometriose også lider af for eksempel fødevareallergier, fødevareintolerancer, PCOS, inflammatoriske tarmsygdomme mm.

Velfungerende mave og tarm

Når man lider af endometriose, medfører det i mange tilfælde smerter i underlivet. Hvis man samtidig har en mave og tarm, der ikke fungerer optimalt,  kan det bidrage med yderligere gener og smerter i underlivet. For eksempel kan forstoppelse og oppustethed være tegn på, at din mave og tarm ikke fungerer optimalt. Vejledning i kost og livsstil til en velfungerende mave og tarm er derfor med henblik på at fjerne flest mulige gener i et i forvejen irriteret område. Det er dermed både kvinder med IBS og kvinder, der lider af mave-tarm gener uden at have IBS, der kan have gavn af vejledning til en velfungerende mave og tarm.

Generel sund kost og livsstil

Endometriose vil for mange kvinder være en kronisk sygdom, som de har gener af store dele af livet. Ved endometriose kan man både blive påvirket fysisk i form af smerter, men også psykisk i form af nedsat overskud, nedtrykthed og i nogle tilfælde depression. En sund kost og livsstil kan ikke stå alene i behandlingen af endometriose, men det kan i mange tilfælde forbedre både den fysiske og psykiske tilstand. For eksempel er det afgørende for humøret og din energi, at du spiser tilstrækkeligt med mad i løbet af dagen, og at du får de vitaminer og mineraler, som du har behov for. Derudover udskilles der nogle stoffer kaldet endorfiner, når vi dyrker motion, som har en positiv effekt på dit humør og desuden har en stærk smertelindrende virkning.

Kost ved infertilitet

Nogle kvinder med endometriose har svært ved at blive gravide. Det er ikke sikkert, at ændring i kost og livsstil er nødvendigt for at øge din chance for graviditet, hvis du for eksempel i forvejen lever op til de råd, der gives ved ønsket graviditet. Nogle kan dog have gavn af en vejledning med henblik på at kunne øge chancen for graviditet. En sådan vejledning indebærer for eksempel, at du får dækket dit behov af næringsstoffer, herunder vitaminer og mineraler. For nogle kan en generelt sundere kost og livsstil også påvirke fysisk og psykisk velvære i en positiv retning, hvilket kan være gavnligt i en måske stresset og frustrerende periode. Derudover så nedsætter over- og undervægt chancen for at blive gravid. Så hvis du er undervægtig eller overvægtig kan du have gavn af kostvejledning med henblik på at opnå normalvægt.

Kostvejledning ved smertefuldt blæresyndrom / irriteret blære

Mange kvinder med endometriose døjer med symptomer fra blæren. Hos nogle viser det sig som hyppige urinvejsinfektioner, men i rigtig mange tilfælde opstår symptomer på infektion uden der kan påvises bakterier i urinen. I de tilfælde der være tale om smertefuldt blæresyndrom, der i fagsprog kaldes interstitiel cystit (IC). IC kan forårsage en række af symptomer, og kan derfor være vanskelig at adskille fra andre tilstande. Symptomerne indebærer hyppighed (vandladning mere end 6 gange dagligt), natlig vandladning, påtrængenhed (svært ved at holde på urinen i længere tid), smerter (brændende, pludselige smerte-stik eller spasmer, der som regel bliver værre når blæren fyldes og bedre når den tømmes), smerter ved samleje og følelse af blærebetændelse.

Omkring 50 % af alle kvinder med IC oplever, at ændringer i kosten kan forbedre symptomerne. Det er derfor værd at prøve om ændringer i kosten kan gøre en forskel. Du kan få vejledning hos mig omkring hvilke føde- og drikkevarer, der kan udløse symptomer samt andre gode råd til at mindske symptomerne, når de allerede er opstået.

Behandling af andre sygdomme

Forskning viser, at kvinder med endometriose oftere lider af sygdomme, der involverer immunsystemet. Det drejer sig for eksempel om allergier, fødevareintolerancer og inflammatoriske tarmsygdomme, som alle er tilstande, der i sig selv kan give generende symptomer, herunder i mave og tarm. Derfor kan behandling af eventuelle andre generende symptomer være med til at øge livskvaliteten.

 

Anti-inflammatorisk og østrogensænkende diæt

Vi ved, at vores kost og livsstil har betydning for betændelsestilstande – også kaldet inflammation – i kroppen. Således kan det vi spiser og faktorer såsom rygning, alkohol og inaktivitet øge betændelsestilstande i koppen. I forhold til kosten er det sammensætningen af fedt, der har en betydning i forhold til inflammation. Da endometriose kan betragtes som en inflammatorisk tilstand, ville det være nærliggende, hvis man kunne mindske inflammation ved endometriose gennem kost og livsstil. Der er dog ikke videnskabeligt bevis for at anbefale en anti-inflammatorisk diæt (diæt mod betændelsestilstande), som bliver beskrevet flere steder i litteraturen. Nogle studier tyder på, at visse kosttilskud kan hjælpe ved menstruationssmerter, men der er ikke tilstrækkelige beviser til at anbefale nogle af disse tilskud endnu.

Selvom der ikke er videnskabeligt belæg for anti-inflammatorisk kost, så viser erfaring fra praksis, at nogen kvinder kan have gavn af at prøve dette. Det drejer sig om de kvinder, hvor blødningssmerter er det dominerende symptom, og hvor andre behandlingsstrategier af afprøvet uden succes.

Hvis du har forsøgt dig med disse eller andre bestemte diæter ved endometriose og har oplevet en forbedring i dine symptomer, så kan du sagtens fastholde diæten. Hvis du følger en specifik diæt er det dog vigtigt, at du spiser en varieret kost og er kritisk overfor for eksempel typer og mængder af kosttilskud. Jeg kan hjælpe dig med at tilrettelægge din kost, hvis du allerede på forhånd udelader bestemte fødevarer eller hvis du gerne vil forsøge en anti-inflammatorisk kost.

SE OGSÅ DEN BOG OM ENDOMETRIOSE, JEG HAR VÆRET MED TIL AT SKRIVE

Køb bogen her

Unavngivet

LÆS MERE OM ENDOMETRIOSE